Discussieren kun je leren

Discussiëren
Onderzoek

Onderzoek

DISCUSSIE IS ZOWEL DOEL ALS MIDDEL.

De Universiteit Utrecht (Stark, 2017) heeft onderzoek verricht naar het effect van de lessen onder leerlingen. De interventie Amsterdamse 

Debatbattle 2017 ​bleek statistisch significant op:

 

  • Omgaan met verschillen tussen mensen.
  • Afname vooroordelen t.a.v. etnische groepen/ niet westerse allochtonen.
  • Afname van de perceptie van vooroordelen.

 

Al deze effecten zijn op lange termijn meetbaar.

 

Opvallend is dat kinderen aangeven na het project over minder burgerschapsvaardigheden te beschikken. Waarschijnlijk doordat de deelnemers kritischer gaan kijken naar hun eigen vaardigheden en zo mogelijk tot een realistischer inschatting komen.

 

Conclusie? We zijn nog lang niet uitgediscussieerd.

Meer weten? Lees hier het hele onderzoek.

 

DKJL heeft in 2013 onderzoek verricht naar het effect van de lessen. Vragen waarbij leerlingen op de nameting significant[1] hoger scoorden dan op de voormeting zijn:

 

-          Ik vind het leuk om te discussiëren.

-          Ik praat over wat ik denk.

-          Ik luister graag naar de mening van anderen.

-          Ik denk na over hoe een ander zich voelt in een discussie.

-          Ik denk na voordat ik iets zeg.

-          Ik gebruik argumenten om te zeggen waarom ik het wel of niet eens ben met iemand.

-          Anderen vinden mijn mening belangrijk.

-          Als iemand iets vertelt, kan ik mijn aandacht er goed bijhouden. 

 

DKJL is natuurlijk en betekenisvol leren en het is vooral leuk!

 


[1]Crohnbachs alpha 0,90.

Lees hier het volledige onderzoek.

 

DKJL werkt aan de referentieniveaus mondelinge taalvaardigheid (SLO) en past in het huidige curriculum burgerschap, Nederlands en maatschappijleer. DKJL is dus geen opzichzelfstaand project. De lessen spelen in op de actualiteit en kunnen door de docent zelf worden verzorgd of door speciaal door DKJL opgeleide docenten. Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden.

.

Vraag hier direct een offerte aan.