Discussieren kun je leren

Discussiëren
Speechtraining

Speechtraining

DKJL is PRAAT EROVER. DKJL verzorgt individuele speechtrainingen en zet deelnemers in hun kracht. Vragen als: “Wie ben ik? Wat is mijn verhaal?” 

 

En: “Hoe breng ik mijn verhaal?”, worden vanuit didactische structuren benaderd en beantwoord. We onderscheiden hoofd- en bijzaken. Deelnemers betrekken wij bij voorkeur actief bij de maatschappij en bij beleid. We gaan op zoek naar een podium.

 

DKJL speechtrainingen zijn zeer doeltreffend. We zijn positief kritisch en richten we onze blik op de toekomst. Taboeonderwerpen worden vanuit meerdere invalshoeken centraal gesteld en doorbroken.

 

 

Jongerenspeechtraining:

 

Jongeren geven aan dat zij graag vaker gehoord willen worden. Ze formuleren adviezen en dragen oplossingen aan die voor veel volwassenen interessant zijn. 
Jongeren houden volwassenen een spiegel voor en zijn rolmodel.

 

“Iedereen heeft een mening. Er zijn veel vooroordelen. Ik vertel liever zelf wie ik ben.”

“Ik wil in gesprek met mensen die heel anders denken. Zo kan ik ze beter begrijpen.”

 

DKJL wil diversiteit vieren door te kijken naar overeenkomsten in plaats van enkel naar verschillen.

 

Winnares debatbattle 2016, speecht op Museumplein tijdens Parade van Ieder1.