Discussieren kun je leren

Discussiëren
Debadderen

Debadderen

Wij brengen verschillende groepen op een positieve manier met elkaar in contact. 

We realiseren uitwisseling van ervaringen tussen verschillende doelgroepen. Doel is om met elkaar kennis te maken en kennis en ervaringen te delen. Tijdens onze bijeenkomsten stimuleren wij om te kijken naar overeenkomsten in plaats van verschillen. Wij nodigen uit om oplossingsgericht na te denken en zorgen ervoor dat deelnemers open staan en zich bewust worden van hun denken, doen en eventuele vooroordelen.

 

Discussiëren Kun Je Leren (DKJL) wil een onvergetelijk ontmoeting organiseren en faciliteren. DKJL zorgt ervoor dat deelnemers contact maken, elkaar in de ogen kijken, naar elkaar LUISTEREN en elkaar iets beter begrijpen.

 

Voor bedrijven?

In een corporate wereld blijven medewerkers vaak in hun 'comfortzone’ en lopen nieuwe medewerkers al gauw in de pas. Bedrijven moeten mee in een snel veranderende maatschappij. Hoe geef je ruimte aan diversiteit als er geen klik is? In hoeverre is chemie tussen werkgever en werknemer nodig? Zijn wij klaar voor verandering?

 

DKJL biedt ruimte voor diversiteit. Ogenschijnlijke tegenstellingen worden kleiner.

 

Wij nodigen onze opdrachtgever uit om stellingen aan te dragen die zij interessant vinden en helpen bij de formulering. Debadderen of dialoogtafels met medewerkers, klanten en/ of samenwerkingspartners biedt de kans om nader kennis te maken, om te brainstormen en om directe feedback te ontvangen op beleid en procedures. Adviezen en oplossingssuggesties die uit de ‘debatten’ bovendrijven kunnen worden meegenomen in een missionstatement en de plannen van de daaropvolgende jaren. Uitgebreide surveys bijvoorbeeld over de kwaliteit van een product of diensten zijn niet meer nodig. Tijdens debadderen signaleren wij trends.

 

DKJL denkt aan stellingen als:

  • Ik kan in mijn organisatie zijn wie ik ben.
  • Wij moeten meer doen om onze klanten tevreden te stemmen.
  • Digitaal contact met de klant is even waardevol als in het echt.

 

Debadderen:

Nat of droog. Op strandstoelen of in (de)badjes. In een speedo-date achtige setting of ‘Club Tropicana’. Wij onderzoeken welke setting past bij jouw bedrijf. Alles is mogelijk en niets is te gek.

 

Dialoogtafels:

Debadderen nog een brug te ver? De dialoogtafel biedt uitkomst. Zaken waar jouw organisatie twijfels of vragen over heeft worden ter tafel gebracht. Aan onze ronde dialoogtafel is iedereen gelijk en geven wij ook de stille of introverte deelnemer een stem.

 

Programma back2back, eye2eye:

“We verschillen van elkaar.

Die verschillen mogen er zijn.

De overeenkomsten maakt dat we Face 2 Face kunnen staan

En letterlijk Eye 2 Eye kunnen zien.”