Discussieren kun je leren

Discussiëren
Hoe?

PRAAT EROVER, MAAK CONTACT, DOORBREEK TABOES, VOORKOM VOOROORDELEN.

 

Discussiëren Kun je Leren (DKJL) wil structureel en duurzaam een oplossingsgerichte dialoog op gang brengen en houden.

 

DKJL SCHUWT GEEN ENKEL ONDERWERP. 

 

DKJL zet aan tot nadenken en discussiëren over thema’s als duurzaamheid, financiële verantwoordelijkheid en discriminatie. Vaak bereiken we onze jongste doelgroepen via het onderwijs, maar DKJL gaat breder.

 

DKJL zet in op meningsvorming, argumentatie en presentatie. We faciliteren dialoog, discussie en debat tussen verschillende doelgroepen zoals: jongeren en politie, kinderen en senioren, burgers en politici, medewerkers en bestuurders. Dialoog, discussie en debat zien wij als een belangrijk middel om deelnemers te betrekken bij besluitvorming. DKJL gunt deelnemers de kans om op te staan, hun mening te geven en ervaringen te delen.

 

DISCUSSIE IS DE KERN. IN DE VORM GAAN WE LOS.

 

Denk aan een grote debatbattle op een grootstedelijk podium, dialoogtafels of ‘debadderen’  in speeddate-achtig setting. Ook het hosten bijvoorbeeld van een paneldiscussie, speechtraining, puberboard en het ontwikkelen van lesmateriaal behoort tot de mogelijkheden.

 

Wij brengen verschillende groepen op een positieve manier met elkaar in contract. We realiseren uitwisseling van ervaringen tussen verschillende doelgroepen. Doel is om met elkaar kennis te maken en kennis en ervaringen te delen. Tijdens onze bijeenkomsten stimuleren wij om te kijken naar overeenkomsten in plaats van verschillen. Wij nodigen uit om oplossingsgericht na te denken en zorgen ervoor dat deelnemers open staan en zich bewust worden van hun denken, doen en eventuele vooroordelen.

 

DKJL wil een onvergetelijk ontmoeting organiseren en faciliteren. DKJL zorgt ervoor dat deelnemers CONTACT MAKEN, elkaar in de ogen kijken, naar elkaar LUISTEREN en elkaar iets beter begrijpen.

 

Voor bedrijven:

 

In een corporate wereld blijven medewerkers vaak in hun 'comfortzone’ en lopen nieuwe medewerkers al gauw in de pas. Bedrijven moeten mee in een snel veranderende maatschappij. Hoe geef je ruimte aan diversiteit als er geen klik is? In hoeverre is chemie tussen werkgever en werknemer nodig? Zijn jullie klaar voor verandering? 

 

DKJL BIEDT RUIMTE VOOR DIVERSITEIT. OGENSCHIJNLIJKE TEGENSTELLINGEN WORDEN KLEINER.

 

Wij nodigen onze opdrachtgever uit om stellingen aan te dragen die zij interessant vinden en helpen bij de formulering. Debadderen of dialoogtafels met medewerkers, klanten en/ of samenwerkingspartners biedt de kans om nader kennis te maken, om te brainstormen en om directe feedback te ontvangen op beleid en procedures. Adviezen en oplossingssuggesties die uit de ‘debatten’ bovendrijven kunnen worden meegenomen in een missionstatement en de plannen van de daaropvolgende jaren. Uitgebreide surveys bijvoorbeeld over de kwaliteit van een product of diensten zijn niet meer nodig. Tijdens debadderen signaleren wij trends.

 

Debadderen:

 

Nat of droog. Op strandstoelen of in (de)badjes. In een speedo-date achtige setting of ‘Club Tropicana’. Wij onderzoeken welke setting past bij jouw bedrijf. Alles is mogelijk en niets is te gek.

 

Denk aan stellingen als:

  • Ik kan in mijn organisatie zijn wie ik ben.
  • Wij moeten meer doen om onze klanten tevreden te stemmen.
  • Digitaal contact met de klant is even waardevol als in het echt.

 

Dialoogtafels:

 

Debadderen nog een brug te ver? De dialoogtafel biedt uitkomst. Zaken waar jouw organisatie twijfels of vragen over heeft worden ter tafel gebracht. Aan onze ronde dialoogtafel is iedereen gelijk en geven wij ook de stille of introverte deelnemer een stem.

  

Voorbeeld speechtrainingsprogramma back2back, eye2eye:

“We verschillen van elkaar.

Die verschillen mogen er zijn.

De overeenkomsten maakt dat we Face 2 Face kunnen staan

En letterlijk Eye 2 Eye kunnen zien.”