Discussieren kun je leren

Discussiëren

ministerie van onderwijs, cultuur & wetenschap

In opdracht van het Minsterie van OCW hebben we op verschillende manieren stellingen aan jongeren voorgelegd waar ambtenaren beleid over moeten maken. Doel hiervan is om jongeren te laten meepraten over beleid dat hen aangaat. Het resultaat: recht voor z'n raap adviezen over het plan van aanpak. Zo adviseerden jongeren al eerder Martien Kuitenbrouwer, voorzitter van stadsdeel West over pesten. En tijdens de Battle van Opvoeden & Onderwijs werd er over ouderbetrokkenheid gediscussieerd.