Discussieren kun je leren

Discussiëren
Effect

DKJL BEWIJST HAAR EFFECTIVITEIT VOOR JONGEREN AL JARENLANG IN DE PRAKTIJK.

DKJL voorziet in de behoefte van opdrachtgevers om een zeer diverse doelgroep te bereiken en te bedienen. Landelijk hebben verschillende bewindspersonen kennisgemaakt met onze programma's en het belang van DKJL onderschreven. Zij gaan met een shot energie en nieuwe ideeën terug naar kantoor.

 

De Universiteit Utrecht (Stark, 2017) heeft onderzoek verricht naar het effect van het programma. Dankzij DKJL kunnen leerlingen beter omgaan met verschillen tussen mensen. Vooroordelen t.a.v. etnische groepen/ niet westerse allochtonen nemen af. En ook de perceptie van vooroordelen neemt af.

 

Al deze effecten zijn op lange termijn meetbaar.

 

Opvallend is dat kinderen aangeven na het project over minder burgerschapsvaardigheden te beschikken. Waarschijnlijk doordat de deelnemers kritischer gaan kijken naar hun eigen vaardigheden en zo mogelijk tot een realistischer inschatting komen.

 

 

LEES HIER HET ONDERZOEK

 

CONCLUSIE? WE ZIJN NOG LANG NIET UITGEPRAAT. 

 

 

Programma's van DKJL krijgen landelijke aandacht. Bijvoorbeeld: Goedemorgen Nederland, NOS Journaal, het Jeugdjournaal en in landelijke dagbladen zoals de Volkskrant en het Parool.

 

HET ONTSTAAN VAN DKJL IN HET NOS JEUGDJOURNAAL.